Στην Optima bank επιθυμούμε οι συναλλαγές σας να γίνονται όχι μόνο, με τον ευκολότερο και ταχύτερο, αλλά και με τον ασφαλέστερο τρόπο. Γι' αυτό έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία προκειμένου να εξασφαλίσουμε το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών σας μέσα από το Internet.

Η είσοδος σε όλες τις Internet εφαρμογές της Τράπεζας απαιτεί τη χρήση κωδικών ασφαλείας (όνομα Χρήστη και Password). Έτσι, για την είσοδό σας στην υπηρεσία Optima bank trader, θα σας ζητηθεί το κωδικό σας όνομα χρήστη, το οποίο θα το έχετε λάβει με email από την Τράπεζα και το αντίστοιχο Password το οποίο θα σας ανακοινωθεί αφού αρχικά πιστοποιηθείτε ηλεκτρονικά. Ο Χρήστης και το Password αποτελούν τους κωδικούς ασφαλείας σας.

Οδηγίες για ασφαλή χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Επειδή η ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών είναι και δική σας υπόθεση διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω υποδείξεις της Τράπεζας:

 • Μην αποκαλύπτετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης σε τρίτους. Σε περίπτωση που υποπτευθείτε ότι οι κωδικοί σας έχουν διαρρεύσει επικοινωνήστε αμέσως με την Τράπεζα.
 • Απομνημονεύστε τους κωδικούς σας και επιλέξτε ως PASSWORD έναν συνδυασμό 6 αλφαριθμητικών ψηφίων που θα ήταν δύσκολο να μαντέψει κάποιος.
 • Μην δίνετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης σε παραπλανητικά e-mail ή τηλεφωνήματα που προσποιούνται ότι δήθεν προέρχονται από την Τράπεζα. Η Optima bank σε καμία περίπτωση δεν σας ζητάει απόρρητα στοιχεία σας μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
 • Μην εμπιστεύεστε τα e-mail που εμφανίζονται ότι προέρχονται από την Τράπεζα και περιέχουν υποτιθέμενα links για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Optima bank.
 • Μετά την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας, επιβεβαιώστε ότι στο κάτω δεξιά μέρος εμφανίζεται το χαρακτηριστικό λουκέτο και ότι στην αρχή της διεύθυνσης της σελίδας υπάρχει το https.

Παράμετροι Ασφαλείας Optima bank trader

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Optima bank trader Η Optima bank αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία της ασφάλειας στην διενέργεια των συναλλαγών, παρέχει τις πιο προηγμένες και πρωτοποριακές μεθόδους για διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω Internet. Η πολιτική ασφάλειας των συναλλαγών που εφαρμόζει η Optima bank, μπορεί να εγγυηθεί το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών σας. Ενημερωθείτε για τις παραμέτρους ασφαλείας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και εμπιστευθείτε την Optima bank για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω Internet.

 1. Tαυτοποίηση Χρήστη (user authentication) και συναλλαγών

  Τι σημαίνει ταυτοποίηση Χρήστη;
  Η ταυτοποίηση του χρήστη ενός συστήματος είναι η αναγνώριση της ταυτότητάς του από το σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτό.

  Πως διασφαλίζεται η ταυτοποίηση χρήστη στην υπηρεσία Optima bank trader;
  Η είσοδος στην υπηρεσία Optima bank trader επιτυγχάνεται αφενός με τη συνδυασμένη χρήση των προσωπικών κωδικών σας: Όνομα Χρήστη (user name) και Κωδικός Πρόσβασης (Password) - οι κωδικοί αυτοί σας παραδίδονται κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία Optima bank trader – και αφετέρου με έναν επιπλέον 5-ψήφιο αριθμό (PIN – one time password), ο οποίος αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου (SMS), που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα, κατά την διαδικασία εισόδου σας στην εφαρμογή.
 2. Κρυπτογράφηση δεδομένων

  Τι σημαίνει κρυπτογράφηση δεδομένων;
  Προκειμένου όλες οι πληροφορίες που διακινούνται από τον υπολογιστή σας προς την Τράπεζα και αντιστρόφως να είναι απόρρητες, πρέπει να ταξιδεύουν σε κρυπτογραφημένη μορφή.

  Πώς διασφαλίζεται η κρυπτογράφηση δεδομένων στην υπηρεσία Optima bank trader;
  Η υπηρεσία Optima bank trader υποστηρίζεται από το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL με κρυπτογράφηση 128bit. Η κρυπτογράφηση στα 128 bit θεωρείται πρακτικά αδύνατο να παραβιαστεί, δεδομένου ότι ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα θα χρειαζόταν αρκετά δισεκατομμύρια έτη για να διαβάσει τέτοια κρυπτογραφημένα δεδομένα. Μπορείτε να επιβεβαιώνετε ότι βρίσκεστε σε σελίδα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, εφόσον στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας το «http» έχει μετατραπεί σε «https» (όπου s σημαίνει secure) και ταυτόχρονα υπάρχει το εικονίδιο με το λουκέτο στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής.
 3. Πιστοποίηση Τράπεζας

  Τι σημαίνει πιστοποίηση Τράπεζας;
  Η πιστοποίηση παρέχεται στην Τράπεζα μέσω Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας που εκδίδουν εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό ανεξάρτητες εταιρείες και διασφαλίζουν ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να προσποιηθεί στον χρήστη ότι είναι η Τράπεζα και να υποκλέψει με τον τρόπο αυτό τις πληροφορίες του.

  Πώς διασφαλίζεται η πιστοποίηση Τράπεζας στην υπηρεσία Optima bank trader;
  Στην υπηρεσία Optima bank trader έχει εγκατασταθεί το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας της Sectigo RSA. Η εμφάνιση του εικονιδίου με το λουκέτο στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας υποδηλώνει ότι είστε στην σωστή σελίδα.
 4. Φίλτρα πρόσβασης στα συστήματα της Τράπεζας - Firewalls

  Τι σημαίνει φίλτρα πρόσβασης στα συστήματα της Τράπεζας;
  Είναι εξοπλισμός hardware & software που παρεμβάλλεται μεταξύ του Internet και των συστημάτων της Τράπεζας και φιλτράρουν τα δεδομένα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας που καθορίζει η Τράπεζα και τα διεθνή πρότυπα. Με αυτό το φιλτράρισμα προστατεύονται όλα τα σημεία του δικτύου της Τράπεζας στα οποία ο εξωτερικός και εσωτερικός μη εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν πρέπει να έχει πρόσβαση.

  Πώς εφαρμόζεται το φίλτρο πρόσβασης στην υπηρεσία eBanking;
  Η υπηρεσία Optima bank trader προστατεύεται από Firewalls τελευταίας τεχνολογίας, που αποτελούν σήμερα τα καλύτερα φίλτρα ελέγχου πρόσβασης στο σύστημα της Τράπεζας.
 5. Κλείδωμα κωδικών πρόσβασης

  Τι είναι το κλείδωμα κωδικών πρόσβασης;
  Όταν καταχωρούνται λανθασμένα συνεχόμενες φορές οι κωδικοί πρόσβασης σε ένα σύστημα κλειδώνονται, ώστε αν κάποιος προσπαθεί να μαντέψει τους κωδικούς αυτούς να μην έχει απεριόριστες προσπάθειες.

  Πώς εφαρμόζεται το κλείδωμα κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία Optima bank trader;
  Οι κωδικοί πρόσβασης στην υπηρεσία Optima bank trader (user name και Password) κλειδώνονται αυτόματα στις 3 συνεχόμενες λανθασμένες καταχωρήσεις τους στην οθόνη εισόδου της υπηρεσίας. Για να τους ξεκλειδώσετε θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Optima bank, στο τηλέφωνο 210 8173500

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Για όποιον λόγο και αν χρησιμοποιείτε το Internet, είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε μερικές βασικές οδηγίες για να εξασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας είναι προστατευμένος από τις τελευταίες απειλές. Όπως προστατεύετε το σπίτι σας με κλειδαριές και συναγερμούς, είναι απαραίτητο να προστατεύετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ενημερωμένα antivirus προγράμματα, κάνοντας συχνό έλεγχο για ιούς, εγκαθιστώντας ένα προσωπικό firewall και εγκαθιστώντας τις τελευταίες ενημερώσεις ασφάλειας για τον web browser και το λειτουργικό σας σύστημα.

Τα απαραίτητα βήματα για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας είναι:

 • Χρησιμοποιήστε προγράμματα antivirus και φροντίστε να τα ενημερώνετε τακτικά. Αυτό θα σας προστατέψει ενάντια στους τελευταίους ιούς. Επίσης μην κατεβάζετε ποτέ προγράμματα από το Internet αν δεν είστε σίγουροι για την προέλευσή τους. Εγκαταστήστε ένα προσωπικό firewall. Το firewall είναι ένα πρόγραμμα που σας βοηθάει να αποκρούσετε hackers, ιούς και worms που προσπαθούν να εισβάλουν στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Internet.
 • Κατεβάστε τις πιό πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας για τον web browser και το λειτουργικό σας σύστημα.
 • Χρησιμοποιείστε τεχνολογία antispyware. Οι ιοί και τα spyware είναι δύο είδη software που χρησιμοποιείται από κακόβουλα άτομα ώστε να συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το Internet. Γι αυτό χρειάζεστε τεχνολογία antispyware την οποία θα πρέπει να κρατάτε ενημερωμένη.
 • Κάνετε συχνά back up. Τα back up σας προστατεύουν από καταστροφές του σκληρού δίσκου, από τυχαία διαγραφή δεδομένων, κλοπή, φυσικές καταστροφές κλπ.

Προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Phishing αποτελεί ένα νέο είδος οικονομικού / ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνίσταται στην ηλεκτρονική αποστολή παραπλανητικών e-mail και πλαστών ιστοσελίδων, τα οποία εμφανίζονται ότι προέρχονται από γνωστά και έμπιστα στο ευρύ κοινό τραπεζικά και άλλα εμπορικά σήματα. Σκοπός του Phishing είναι να παρασύρει τους αποδέκτες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην αποκάλυψη προσωπικών και απόρρητων οικονομικών τους στοιχείων, όπως κωδικοί πρόσβασης (username, passwords), αριθμοί πιστωτικών καρτών κλπ.

Προκειμένου να προστατευτείτε από απάτες τύπου Phishing, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνετε στοιχεία σε οποιοδήποτε e-mail που σας ζητά επειγόντως προσωπικές οικονομικές πληροφορίες, όπως usernames, passwords κλπ. Συνήθως τα παραπλανητικά e-mail δεν είναι προσωπικά, δηλαδή δεν αναφέρουν το ονοματεπώνυμό σας, δεδομένου ότι απευθύνονται μαζικά σε πολλούς παραλήπτες.
 • Να μην χρησιμοποιείτε links που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες και σας αποστέλλονται με e-mail, στην περίπτωση που υποπτεύεστε ότι το μήνυμα δεν είναι αυθεντικό.
 • Να ελέγχετε τακτικά τις κινήσεις των λογαριασμών - καρτών που έχετε συνδέσει σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Να φροντίζετε ώστε ο browser που χρησιμοποιείτε να είναι τελευταίας έκδοσης και να περιλαμβάνει patches ασφαλείας.
  Ειδικότερα, αν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Internet Explorer μπορείτε να κατεβάσετε από την home page ασφαλείας της Microsoft (http://www.microsoft.com/security) όλα τα τελευταία patches που αφορούν τον συγκεκριμένο browser.

Με όλα αυτά τα μέσα στη διάθεσή σας μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι συναλλαγές σας μέσω Internet με την υπηρεσία Optima bank trader της Optima bank είναι ασφαλείς!