Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα. Προσπαθήστε ξανά

 

Επανασύνδεση με Optima bank trader

 

 

Τηλέφωνο Τμήματος Υποστήριξης Optima bank trader : 210 8173500